d u m konstrukce

Administrativní budova Z2 - RIVERGARDENS

Popis:

novostavba administrativní budovy s osmi nadzemními a dvěmi podzemními podlažími

Místo: Rohanské nábřeží, Praha 8 - Karlín
Investor: ČSAD Praha holding, a.s.
Generální projektant
autor:
Architekti Hrůša a spol.
Ateliér Brno, s.r.o.
doc. Ing. arch. Petr Hrůša
Celková zastavěná plocha: 1.318 m2
Realizace: 2009
Rozsah činností:

stavební část projektu
koordinace profesí
- projekt pro stavební povolení