d u m konstrukce

Obchodní centrum Futurum

Popis: obchodní pasáž s hypermarketem
Místo: Hradec Králové
Investor: Carefour ČR a TK Development Czech s.r.o.
Generální projektant
autor:
Loxia a.s.
Celková užitná
plocha:
56.200 m2
Realizace: 1998-2001
Rozsah činností: architektonicko stavební část projektu
- projekt pro stavební povolení