d u m konstrukce

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí na KD Zahrada, Praha 11

Popis: přestavba a nástavba objektu jeslí
pro kulturní dům Zahrada
Místo: Praha 11 - Jižní Město
Investor: Městská část Praha 11
Generální projektant
autor:
Architektonický atelier ABV
Zastavěná plocha: 1387m2
Realizace: 2000
Rozsah činností: architektonicko stavební část projektu
- projekt pro stavební povolení
- projekt provedení stavby
- autorsko technický dozor