d u m konstrukce

Administrativní a výstavní areál firmy BEST, a.s.

Popis: Administrativní a výstavní areál
firmy BEST a.s.
Místo: Praha 6 – Ruzyně
Investor: BEST a.s.
Generální projektant
autor:
architektonický atelier ABV
Realizace: 1998
Rozsah činností: architektonicko stavební část projektu
- projekt pro stavební povolení