d u m konstrukce

REVITALIZACE OBJEKTU NOVÉ RADNICE

Popis: celková rekonstrukce objektu Nové radnice
Místo: Mariánské nám. 2, Praha 1 – Staré Město
Investor: Hlavní město Praha
Generální projektant
autor:
Ing.ak.arch.Martin Stránský, Studio MAC – ARCHITECTURE, s.r.o.
Celková zastavěná plocha: 15 000 m2
Realizace: projekt  2011 - zatím nerealizováno
Rozsah činností:

architektonicko stavební část projektu
koordinace profesí
- projekt pro stavební povolení
- tendrová dokumentace