d u m konstrukce

ČSAD - ÚAN Praha Florenc

Popis: novostavba dočasné odbavovací haly ÚAN Praha Florenc
Místo: Praha 8 - Karlín,
na území stávajícího autobusového
nádraží Praha Florenc
Investor: ČSAD Praha holding, a.s.
Architekt:

doc.Ing.arch. Petr Hrůša
Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Generální projektant:
d u m  konstrukce
Celková zastavěná plocha: 1.230 m2
Realizace: 2009
Rozsah činností:

stavební část projektu, koordinace profesí
- projekt pro provedení
  stavby
- autorsko technický
  dozor