d u m konstrukce

MCDM - Multifunkční Centrum Dlouhá Míle (Šestka)

Popis: obchodní galerie s hypermarketem
Místo: Praha 6 - Ruzyně
Investor: TK Development Czech II. s.r.o.
Generální projektant
autor:
d u m architekti s.r.o.
Celková užitná plocha: 64. 500 m2
Realizace: 11/2006
Rozsah činností: architektonicko stavební část projektu
- projekt pro stavební povolení
- tender dodavatele
- projekt provedení stavby
- autorsko technický dozor