d u m konstrukce

Vila Komořany

Popis: vila
Místo: Praha, Komořany
Investor: soukromá osoba
Generální projektant
autor:
architektonický atelier ABV
Realizace: 1997-98
Rozsah činností: architektonicko stavební část projektu
- projekt pro stavební povolení
- projekt provedení stavby
- autorsko technický dozor